Badania

WPŁYW EJAKULACJI (WYTRYSKU) WYWOŁANEJ STYMULACJĄ WIBRACYJNĄ PRĄCIA NA POJEMNOŚĆ PĘCHERZA MOCZOWEGO U MĘŻCZYZN PO URAZACH RDZENIA KRĘGOWEGO

Line Læssøe , Jens Sønksen, Per Bagi, Fin Biering-Sørensen, Dana A. Ohl, Edward J. McGuire, Jørgen K. Kristensen Klinika Urologii i Ośrodek Urazów Rdzenia Kręgowego, Uniwersytet w Kopenhadze, Dania Klinika Urologii, Uniwersytet Stanu Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA
STRESZCZENIE
Cel: Badaliśmy wpływ ejakulacji (wytrysku) wywołanej stymulacją wibracyjną prącia (SWP) na pojemność pęcherza moczowego u mężczyzn po urazach rdzenia kręgowego.
Wnioski: Ejakulacja wywołana stymulacją wibracyjną prącia wiązała się ze znamiennym wzrostem pojemności pęcherza moczowego w momencie pojawienia się wycieku moczu po 4 tygodniach terapii. Wynik taki może mieć znaczenie dla leczenia nietrzymania moczu u mężczyzn po urazach rdzenia kręgowego.

ANALIZA 653 PROCEDUR STYMULACJI WIBRACYJNEJ PRĄCIA U MĘŻCZYZN PO URAZACH RDZENIA KRĘGOWEGO

Brackett Nancy L., Ferrell Sean M., Aballa Teodoro C., Amador Maria J., Padron Osvaldo F., Sønksen Jens, Lynne Charles M. Miami – Projekt leczenia porażeń oraz Klinika Urologii Uniwersytetu Medycznego Miami, Floryda Klinika Urologii, Uniwersytet w Kopenhadze, Dania Częściowo finansowane z grantów Stanu Floryda i Projektu leczenia porażeń
STRESZCZENIE
Cel:
1/ Badanie reakcję ejakulacji (wytrysku) oraz jakość nasienia uzyskanego w 653 procedurach stymulacji wibracyjnej prącia u 211 mężczyzn po urazach rdzenia kręgowego
2/ porównanie wyników stosowania niskiej i wysokiej amplitudy stymulacji wibracyjnej
Wnioski: Ejakulację łatwiej uzyskać (choć jakość nasienia pozostaje podobna) przy wysokiej amplitudzie stymulacji wibracyjnej prącia. Stąd też metoda ta może być uważana jako terapia pierwszego rzutu u mężczyzn po urazach rdzenia nie mogących osiągnąć wytrysku. Metoda charakteryzuje  się względną skutecznością, ale także względnie niewielkim nakładem czasu i środków finansowych.