News

Ocena wiedzy fizjoterapeutów na temat rehabilitacji seksualnej osób niepełnosprawnych

Streszczenie
Wstęp. Do kompetencji fizjoterapeuty należy także prowadzenie rehabilitacji seksualnej. Celem pracy była ocena znajomości zagadnień dotyczących rehabilitacji seksualnej w grupie młodych fizjoterapeutów.
Materiał i metody. W badaniach ankietowych wzięło udział 100 fizjoterapeutów (77 K i 23 M) oraz 66 osób niepełnosprawnych (39 K i 27 M), z uszkodzeniem narządu ruchu. W ankiecie zadano pytania dotyczące znajomości terminu rehabilitacja seksualna oraz oczekiwania wobec niej grupy fizjoterapeutów i osób niepełnosprawnych.

Zdrowie seksualne osób po urazie kręgosłupa powikłanym zaburzeniami neurologicznymi

Mimo że Światowa Organizacja Zdrowia uznaje zdrowie seksualne za istotny składnik dobrostanu człowieka, jakość życia seksualnego osób niepełnosprawnych wciąż jest pomijana w procesie rehabilitacji medycznej i psychospołecznej. Jedną z przyczyn tej sytuacji jest niedostateczna wiedza na temat wpływu niepełnosprawności fizycznej na jakość życia seksualnego pacjenta oraz mylne przekonanie o nieodwracalności negatywnych skutków. Celem pracy jest przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej zdrowia seksualnego osób po urazie kręgosłupa powikłanym zaburzeniami neurologicznymi.

„Erekcja, ejakulacja i prokreacja po urazie rdzenia kręgowego. Przegląd metod i sposobów na udane życie seksualne mężczyzn z Uszkodzonym Rdzeniem Kręgowym.”

Pomimo tego, że spotkała Cię ogromna tragedia w postaci uszkodzonego rdzenia kręgowego to zapewne starasz się żyć w miarę normalnie. Masz te same pragnienia i marzenia co przed wypadkiem. Codziennie stawiasz sobie nowe wyzwania i przełamujesz istniejące ograniczenia. Pewnego dnia przychodzi jednak do głowy myśl o założeniu rodziny i posiadaniu dzieci lub odbudowaniu więzi, które przed wypadkiem łączyły Cię z bliską osobą. Zależy Ci na tym, ponieważ wiesz, że dziecko jest niesamowitą motywacją do życia – aktywnego życia.